Režim Chráněný zákazník

Co vlastně znamená...

Režim chráněný zákazník zbavuje klienta všech práv a povinností v oblasti dodávky energií do jeho nemovitosti, s výjimkou pravidelné úhrady záloh, které si nastaví dle své potřeby. Převod odběrů a vyřízení veškeré administrativy je na naší straně.

Podpisem generální plné moci, kterou s Vámi ověříme na nejbližší poště nebo úřadu a opisem stavů měřidel Vašich energií končí Váš podíl na celém procesu. 

Zajistíme smlouvy o distribuci, dodávce, službách a správě měření. Jednou pro vždy. 

Každý další podomní prodejce nebo firma, kteří u Vás zazvoní s čímkoliv, zatelefonují, nebo osloví písemnou formou, jsou nuceni konfrontovat s nabídkou naši společnost a při takovém rozhovoru žádné fígle ani podvůdky nefungují. 

Režim Chráněný zákazník funguje stoprocentně...

Komu je určen....

Především cílíme na klienty, kteří řeší hrozící sankce nebo už jsou v kolečku výhružných dopisů od všech možných šmejdů na trhu. Drtivá většina našich klientů jsou rodiny a obyčejní zákazníci, u kterých koluje po republice kontaktní telefon z jedné firmy na druhou a "dveře se u nich netrhnou". Uzavření mnoha smluv, důvěra ve sliby obchodních zástupců, jak za Vás vše vyřídí, když podepíšete další smlouvy a samozřejmě moderní podvodné aukce nebo hromadné výběry dodavatele, to všechno vede koncové odběratele nakonec k našim dveřím. Pomáháme v rámci možností trhu a pravidel hry.

Pakliže jste zákazník, který energetice nerozumí, nemá na ni čas a nebo chuť se ní zabývat a chcete se finálně zbavit veškerých těchto starostí, pak je tento režim určený pro Vás. 

Převod odběrných míst na naši společnost z Vás udělá pasivního zákazníka, který rozhoduje na základě našich informací a je prvním článkem v řetězu operací, které s ním vždy konzultujeme... 


Řízení odchylky v dodávkách plynu

Na základě typových a zbytkových diagramů v dodávkách plynu s korekcí teplot a TDD portfolia dokážeme určovat spotřebu plynu pro daná odběrná místa měření tipu "A" ,"B","C".
Pokud Vaše společnost není subjektem zúčtování, zajistíme změnu subjektu, včetně kompletní administrativy.

Jste připraveni se stát subjektem zúčtování? Jsme připraveni Vám s tím pomoci
- Finanční analýza řízení toku peněz
- Zajištění všech potřebných dokumentů 

- Výhodné nákupy plynu