Zjistěte, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí

07.08.2019

Predátoři v podobě podomních prodejců vymýšlejí stále důmyslnější triky, proto v jejich sítích mohou uvíznout i obezřetní jedinci. Naštěstí zákon dává lidem několik možností, jak se nevýhodné smlouvy na elektřinu či plyn zbavit. Věděli jste, že odejít můžete bez placení tučné sankce dokonce i po zahájení dodávek energií? Odhalte, na co máte právo.

"Příručku sebeobrany" proti nepoctivým dodavatelům můžeme najít v pasážích energetického zákona (z. č. 458/2000 Sb.) a v občanském zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.)

Odchod bez sankcí až do 15 dní po zahájení dodávek

Pokud z vás podomní prodejce vyláká podpis na smlouvě u vás doma, na ulici nebo jinde mimo obchodní prostory firmy, stále držíte všechny trumfy v rukávu. Podle § 1829 občanského zákoníku stačí odeslat odstoupení od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Pokud spotřebitel nebyl poučen o právu na odstoupení, lhůta se dokonce prodlužuje až na 1 rok a 14 dní.

Druhý trumf se skrývá v § 11a odst. 3 energetického zákona. Ten od roku 2016 umožňuje vypovědět smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory ještě do 15 dní od první dodávky energie. Výpovědní lhůta trvá opět 15 dní a počítá běžet 1. dnem následujícím po doručení výpovědi dodavateli. Odstoupení či výpověď se vyplatí pro klid duše vždy posílat doporučeně a jednu kopii dokumentu si ponechat pro sebe.

Oba dva trumfy se týkají nejen smluv uzavřených mimo obvyklé obchodní prostory, ale také kontraktů sjednaných na dálku (např. po telefonu, online či e-mailem). Při telefonické komunikaci si dejte pozor na to, že smlouvu na dodávku energií je stále možné uzavřít také jen ústně, tedy na základě nahrávky hovoru.

Záludnosti smluv na dobu určitou

Klasická výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou trvá 3 měsíce. Po uplynutí této doby vás k původnímu dodavateli už nic vázat nebude.

Naopak, při podepsání smlouvy na dobu určitou, obvykle na 1 až 3 roky, se nepozorný odběratel může dočkat řetězení smluv klidně až do konce jeho života. Pokud totiž promešká stanovenou lhůtu pro oznámení dále již nepokračovat, smlouva se automaticky prodlouží obvykle na stejně dlouhou dobu, a to i opakovaně.

Navíc, dokud nedojde k schválení novely zákona o ochraně spotřebitele, každý dodavatel si správný okamžik pro nesouhlas s prolongací může vymezit rozdílně. Nejčastěji to bývá nejpozději 3 měsíce před automatickou prolongací. Někteří dodavatelé se snaží záměrně mlžit, když se zákazník pídí po konkrétním datech. Nicméně, energetický zákon jim předepisuje informovat klienty o datu ukončení dodávek energie. Pokud se stále cukají i po písemné žádosti, nezbývá než se obrátit na Energetický regulační úřad. Zbavit se takového závazku mimo vymezenou dobu lze jen za cenu zaplacení vysokého poplatku za předčasné ukončení smlouvy. Sankce se často pohybují v řádech několika tisíc korun, proto si odběratelé svůj úmysl odejít raději rozmyslí.

Zkrácená výpovědní doba při zdražení a změně smluvních podmínek

Vysvobodit zákazníka z nevýhodného závazku může jen zvýšení cen nebo změna smluvních podmínek dodavatelem. V takovém případě totiž nezáleží, jestli jde o smlouvu na dobu určitou či neurčitou. Odstoupit mohou všichni, kterých se zvýšení cen nebo změna obchodních podmínek týká.

Pokud plánované změny obchodník s energiemi oznámí do 30 dnů před jejich účinností, odběratel má čas zaslat odstoupení do 10 dnů před ohlášenou změnou. Proces změny dodavatele většinou zabere kolem 20 dní, proto je dobré zvolit termín pro odstoupení s nějakou časovou rezervou. Když odstoupení od smlouvy zasíláte v druhé polovině měsíce, zvolte raději datum odstoupení až na poslední den následujícího měsíce.

Jelikož dodavatel ovlivňuje pouze neregulovanou cenu za elektřinu či plyn, pouhé zdražení regulovaných nebo daňových položek klientovi odstoupit pro zvýšení cen nedovoluje.

Přehled možností pro odstoupení od smlouvy na dodávky energie bez sankcí

  • Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory: do 14 dní od uzavření, nebo do 15 dní od první dodávky energií
  • Smlouva sjednaná na dálku: do 14 dní od uzavření, nebo do 15 dní od první dodávky energií
  • Jakýkoliv typ smlouvy při zvýšení cen nebo změně obchodních podmínek: do 10 dnů před účinností změny ohlášené 30 dní dopředu, jinak do 3 měsíců po neohlášené změně
  • Smlouva na dobu určitou: dle lhůty pro výpověď stanovené ve smlouvě, nejčastěji 3 měsíce před dnem automatického prodloužení

Autor: Kamila Hamalčíková