Odborníci varují před nejčastějšími chytáky při změně dodavatele elektřiny či plynu

06.08.2019

Ten milý pán z jakéhosi úřadu přišel za vámi i za sousedy kvůli kontrole faktur za energie. Podškrábli jste mu potvrzení o návštěvě a za měsíc se nestačíte divit, protože vám přišel účet za elektřinu od úplně jiného dodavatele. Vydávat se za kontrolu z ERÚ patří k oblíbeným trikům šmejdů. Jak odhalit další "nášlapné miny" na českém trhu s elektřinou a plynem nám poradili tři experti na energie.Odborníci varují před nejčastějšími chytáky při změně dodavatele elektřiny či plynu

Na jaké chytáky ve smlouvách či obchodních podmínkách by si měl odběratel dát největší pozor, když se chystá podepsat novou smlouvu na dodávky elektřiny či plynu?

Podle Jany Poncarové z projektu EnergetickaPoradna.cz by se měl každý spotřebitel zajímat o to, jestli podepisuje smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze kdykoli vypovědět, či určitou. "Pokud jde o druhou možnost, před uzavřením nové smlouvy je dobré zjistit datum, kdy tato smlouva skončí, jestli ji bude možné vypovědět předčasně a s jak vysokými sankcemi. Bohužel z některých obchodních podmínek dodavatelů je velmi obtížné to vyčíst." uvádí Poncarová.

Lidé někdy vůbec neví, že mění dodavatele

Největší nebezpečí vidí ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE), Jiří Gavor, v sjednávání nové smlouvy pod nátlakem: "Nejriskantnější je komunikace v časové tísni, typicky s podomním prodejcem nebo po telefonu. Mnohdy zejména starší lidé ani netuší, že se vlastně odpovědí: ,Ano' zavazují ke změně dodavatele. Často jde o zprostředkovatelské firmy slibující ,objektivní výběr nejlepší nabídky' a pokud člověk kývne, tak si většinou ani neuvědomuje možné důsledky, především sankce. Obecně pasáže o sankcích doporučuji pročíst a zvážit v klidu."Na rizika vysokých sankcí upozorňuje také Lenka Ferčáková z Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ: "Právě penalizace za předčasné ukončení smlouvy je jeden z nejčastějších problémů, který se spotřebiteli řešíme. Mnohdy přitom může jít o nedorozumění, nepochopení nebo o důsledek činnosti podomního obchodníka, kdy je sjednána nová smlouva bez ohledu na to, že ta stávající dosud nebyla řádně ukončena."

Jak poznat poctivého pořadatele aukce?

Spotřebitelé by měli zpozornět i při účasti v nejrůznějších aukcích energií.

Do aukcí se často podepisují závazné přihlášky. Závazné, protože spotřebitel souhlasí, že podepíše smlouvu s dodavatelem, který v aukci zvítězí. Na takovou podmínku doporučujeme rozhodně nepřistupovat. Dopředu nevíte, jaká společnost vyhraje a jakou smlouvu nabídne. Záruku nemáte dokonce ani v tom, že vybraný dodavatel bude levnější než váš současný!

Pokud soutěžit, pak pouze nezávazně, tak abyste vždy měli možnost finální nabídku odmítnout bez sankce. Slušný pořadatel aukce na takovou podmínku přistoupí, nechce vám prodávat zajíce v pytli.

- Lenka Ferčáková, ředitelka Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ

Pozor na falešné potvrzení o návštěvě

Všichni tři odborníci na český trh s energiemi potvrzují, že mazaní podomní prodejci se stále snaží lidem namluvit, že pracují pro někoho, kdo se těší větší důvěryhodnosti. Vydávají se za falešné kontrolory z ERÚ, pracovníky distributora nebo klidně zástupce původního dodavatele."Slibují závratné úspory a lepší služby. Často také podstrčí jen jakési ,potvrzení' o návštěvě, což je ale ve skutečnosti nová smlouva a spotřebitele tak uvedou v omyl. Vůbec nejlepší je s podomními prodejci vůbec nejednat," doplňuje Poncarová.

"Své vyúčtování nikdy neznámému člověku neukazujte, a pokud někdo tvrdí, že přichází od vašeho stávajícího dodavatele, nechte ho to prokázat a případně si tuto skutečnost ještě ověřte. Číslo vašeho odběrného místa a další informace, které pohled do vyúčtování nabízí, jsou snadno zneužitelné," dodává Ferčáková.


Komplikace při jednání se zprostředkovateli

Které části smluv nebo obchodních podmínek odběratele nejvíce matou? Podle zkušenosti Jiří Gavora mnoho nedorozumění pramení z toho, že lidé neznají strukturu cen elektřiny a plynu. "Neví, že dodavatel obchoduje pouze s tzv. silovou elektřinou, která tvoří méně než polovinu celkové ceny. Zbytek tvoří regulované náklady." Slibovaná úspora ve výši 10 % pak třeba znamená jen 4% snížení celkových nákladů na energie.

Pro podpis na smlouvě a vlastní provizi neváhají někteří prodejci strašit spotřebitele tím, že zůstanou bez elektřiny, doplňuje Gavor. Přitom to se v praxi vůbec neděje, protože při krachu firmy musí proud domácnostem zajistit dodavatel poslední instance.

Podle Ferčákové přehlednost situace při změně dodavatele komplikují i jiné podmínky pro energetické firmy a pro zprostředkovatele. "Problematické je odlišení zprostředkovatelů, kteří pouze sjednávají smlouvy, a dodavatelů, kteří poskytují výsledné služby. V čem může být háček? Dodavatelé podnikají podle energetického zákona, ke své činnosti potřebují licenci ERÚ a úřad má nad nimi kompetence v oblasti dozoru i sankcí.Pro zprostředkovatele jsou podmínky o poznání měkčí. Dosud jim k činnosti stačí živnostenský list, dohoda o provedení práce apod. Ačkoliv se nyní připravuje novela zákona, která by to měla částečně změnit, musíme se držet současné právní úpravy. Zprostředkovatelské smlouvy jsou uzavírány v režimu občanského zákoníku, což má dopady ve spotřebitelské praxi. Liší se například lhůty pro odstoupení, resp. pro vypovězení smlouvy."

Vyhnete se sankci od dodavatele, ale pokuta vás nemine

Jaké problémy působí odběratelům odlišné právní mantinely pro dodavatele a zprostředkovatele? "Zatímco od smlouvy s dodavatelem, kterou uzavřete mimo provozovnu, můžete (podle energetického zákona) odstoupit do 14 dnů od uzavření a vypovědět je můžete až do 15. dne po zahájení dodávek, a to bez sankcí v obou případech, u zprostředkovatelů jste krytí pouze 14denní lhůtou pro odstoupení od uzavření smlouvy (podle občanského zákoníku).

Stát se pak může třeba to, že sice úspěšně vypovíte smlouvu dodavateli do 15. dne po zahájení dodávek, nicméně pokud jste smlouvu uzavřeli přes zprostředkovatele, zůstane platná jeho smlouva o zprostředkování vč. sankcí, které vám budou účtovány, protože jste řádně nečerpali smlouvu od jím zvoleného dodavatele," vysvětluje ředitelka Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ. Na rozdíl od sporu odběratele s dodavatelem, ve kterém vám může pomoci právě regulátor trhu ERÚ, při neshodě se zprostředkovatelem je nutné obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI).

Zdroj:https://www.elektrina.cz/poplatky-za-predcasne-ukonceni-smlouvy-kdy-se-zmena-dodavatele-prodrazi