ERÚ řešil nejvíce stížností v historii

16.08.2019

Energetičtí šmejdi v minulém roce řádili. Pod záminkou "výhodné" elektřiny v akci se podomní prodejci i různí zprostředkovatelé snažili odběratele natlačit do prodělečných aukcí na energie nebo špatně ukončených smluv, aby zákazník neunikl tučným pokutám. Jaké klamavé triky loni zkoušeli šmejdi podle stížností zaslaných regulátorovi trhu ERÚ nejčastěji? 

Na Energetický regulační úřad, který dohlíží na to, aby se český trh s energiemi nepodobal poměrům na divokém západě, se v roce 2018 obrátilo rekordních 13 489 spotřebitelů. Počet řešených podnětů tak oproti předchozímu roku poskočil o 14,4 %.

Nejvíce problémů způsobily faktury a špatně nastavené zálohy

Samotný podnět sice nemusel vždycky znamenat stížnost, mohlo se také jednat jen o dotaz či žádost o zjištění informace, ale i tak statistika ERÚ názorně ukazuje, které části smluvních vztahů na dodávky energií mohou být třaskavější než dynamit.

Problémy s dodavateli energií podle statistiky regulátora trhu


Důvody podání na ERÚ v roce 2018 13 489 celkem. (jednotlivé důvody v %) 

 • Fakturace, platební podmínky 22 %
 • Změna dodavatele 14 %
 • Smluvní sankce 14 %
 • Odstoupení, výpověď smlouvy 11 %
 • Zprostředkovatelé, aukce, poradci 10 %
 • Zjištění dodavatele 5 %
 • Změna smlouvy 3 %
 • Podomní prodej 3 %
 • Dotazy k energetickému zákonu 2 %
 • Změna odběratele 2 %
 • Ostatní 14 %

Zdroj: ERÚ

Nesrovnalosti při placení za elektřinu či plyn se na vrcholu žebříčku objevují dlouhodobě. Nemusí jít jen o chyby ve vyúčtování nebo nevyřízené reklamace. Spadá sem třeba i nevhodné nastavení záloh.

Bezdůvodné zvýšení či snížení záloh je podezřelé

Někde jsou spotřebitelům nabízeny zálohy nesmyslně nízké, jinde jim dodavatel slibuje, že u něj budou platit jen 10 měsíčních záloh místo 12. Zádrhel ale přijde s ročním vyúčtováním, kde se nedostatečná výše záloh projeví konečným nedoplatkem. Při stejné spotřebě a podobné ceně jsou nižší zálohy jen prodejní lákadlo, které může být za určitých podmínek posouzeno dokonce jako nekalá obchodní praktika.

- Miroslav Rottner, ředitel Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ

Pro zvýšení či snížení záloh musí vždycky existovat pádný důvod, např. zvýšení cen elektřiny, více členů domácnosti v odběrném místě apod. Naopak bezdůvodný nárůst záloh může ukazovat na špatnou finanční situaci dodavatele. Pokud klient nepochodí s námitkou proti neopodstatněnému zvýšení záloh přímo u energetické firmy, může se obrátit na pracovníky ERÚ.

Elektřina v akci a její pasti: Jaké chytáky skrývají aukce energií?

Když podlehnete nátlaku vlezlého podomního prodejce nebo odsouhlasíte jen na první pohled lákavou nabídku výřečnému prodejci po telefonu, ale později si necháte všechno v klidu projít hlavu, máte ještě čas se nevýhodné smlouvy zbavit. Podle občanského zákoníku můžete od smlouvy uzavřené mimo klasické obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. Navíc energetický zákon tuto dobu prodlužuje až na 15. den po zahájení dodávky energie.

Fenoménem poslední doby se staly energetické aukce. Zprostředkovatelé přes ně slibují důvěřivým klientům nízké ceny elektřiny od vysoutěženého dodavatele. Jenže tito prostředníci nepodléhají energetickému zákonu, takže nemusí respektovat 15denní lhůtu pro odstoupení zakotvenou energetickým zákonem. 

Navíc zákazník nejdříve podepíše závaznou přihlášku do aukce a její výsledek se dozví až mnohem později, takže velmi pravděpodobně promešká i dobu pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů od podpisu. Závazku se pak může zbavit jen za cenu zaplacení vysoké sankce, často v řádu několika tisíců.

Největší problém bývá v tom, že aktivity řady aukčních společností nefungují jako skutečná aukce. Pod argumentem, že zákazníkovi vyberou nejlepší cenu komodity si od zákazníka nechají podepsat plnou moc, díky které mohou zákazníka převést k jinému dodavateli komodity. Výběr dodavatele následně probíhá často nejen dle ceny, ale i dle podmínek, které má aukční společnost s dodavatelem sjednané.
Nastávají i případy, kdy zprostředkovatel uzavře přihlášku mimo prostory k podnikání, avšak smlouvu o dodávkách uzavírá na pobočce nového dodavatele. Zákazník tak navíc ztrácí možnost od takovéto smlouvy o dodávkách energií vypovědět až do 15. dne od data zahájení dodávek, což mu umožňuje Energetický zákon.
Dalším rizikovým aspektem, které aukční společnosti do smluv se zákazníkem často uvádí je smluvní pokuta, pokud by ke změně dodavatele nedošlo, a také neomezená platnost plné moci. Zde se zákazník vystavuje problémům, pokud má plnou moc podepsanou již několik let, zapomene na to a vybere si sám jiného dodavatele. Případů, kdy klient uzavírá smlouvu prostřednictvím třetí strany, a následně se zde objeví jeden či více zmíněných problémů, jsme v minulém roce řešili zhruba 10 tisíc. Vždy se se zákazníkem snažíme najít individuální řešení a pomoci mu se s minimálními náklady ze smlouvy vyvázat, ne vždy se to však podaří.

- Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie

Na koho se obrátit při problémech?

Jestliže zprostředkovatel energetické aukce vymámil podpis od odběratele za pomoci lživého tvrzení, (např. tvrdil, že jde jen o potvrzení nezávazné konzultace), nebo jinak záměrně uvedl klienta v omyl, je možné hledat pomoc při řešení situace u České obchodní inspekce (ČOI). Jednání takového šmejda totiž bude naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky.

Kdykoli, když se spotřebitel dostane do trablů se zprostředkovatelem, může kontaktovat ČOI. Pokud ho naopak trápí problém s dodavatelem, poradí mu v ERÚ. Nic se neděje, ani pokud to člověk splete, instituce si podněty mezi sebou předají.

Autor: Kamila Hamalčíková